Желько Самарджия

Разговор са амбасадором Босне и Херцеговине Жељком Самарџијом о санкцијама, вакцини, позоришту и … мачкама

Драги пријатељи! Данас предлажемо вам нестандардни поглед на политику. Интервју са Ванредним и Опуномоћеним Амбасадором Босне и Херцеговине у Руској

Желько Самарджия

Беседа с послом Боснии и Герцеговины Желько Самарджией о санкциях, вакцине, театре и … котах

Дорогие друзья! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию нестандартный взгляд на политика. Интервью у Чрезвычайного и Полномочного Посла Боснии и Герцеговины